Na tym forum można dyskutować o naturalnych metodach wspomagania leczenia wszelkiego rodzaju schorzeń i przypadłości, łącznie z rakiem czy AIDS.
Rejestracja / Register  Zaloguj / Login  Galeria  Czat  Mapa Google  
Szukaj Użytkownicy 
Portal partnerski: Dołącz do Vivy, ratuj zwierzęta, promuj wegetarianizm - nie zwlekaj!Odpowiedz do tematu
Poprzedni temat :: Następny temat
Pola elektromagnetyczne w medycynie
Autor Wiadomość
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-03, 21:52    Pola elektromagnetyczne w medycynie

tak z racji zawodu miałem możliwość śledzenia polskich badań w tym zakresie. Wyniki niezwykle obiecujące a praktyka (około 80 lat) z dobrymi wynikami

P O L A M A G N E T Y C Z N E

[-fragment z podręcznika prof. Tadeusza Miki, p.t. „FIZYKOTERAPIA”( wydanie IV)]

Próby wykorzystania pola magnetycznego do celów leczniczych trwają od wieków: od wykorzystania terapii pola magnetycznego stacjonarnych magnesów po konstruowanie urządzeń emitujących pole magnetyczne o różnej charakterystyce fizycznej.

Pole magnetyczne, podobnie jak elektromagnetyczne, są wszechobecne na naszej planecie, zarówno w przyrodzie ożywionej, jak i nieożywionej.

Znaczenie pól magnetycznych dla organizmów żywych określił lapidarnie fizyk niemiecki Werner Heisenberg, który stwierdził, że „energia magnetyczna jest elementarną energią, od której zależy życie organizmu”.

Mimo powszechnego trwającego od wieków zainteresowania biologicznym wpływem pól magnetycznych, wiedza w tym zakresie jest niewielka. Przyczyną takiego stanu rzeczy są bardzo złożone mechanizmy działania pól magnetycznych na ustroje żywe. Ich reakcje mogą być badane przy użyciu skomplikowanej aparatury. W wielu sytuacjach – ze względu na stan wiedzy – odpowiednia aparatura jest jeszcze niedostępna.

Uzyskane wyniki muszą być z kolei rozpatrywane zarówno w kategoriach biologicznych, jak i fizycznych, co również nastręcza trudności w ich interpretacji. Niemniej jednak można stwierdzić, że w ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie terapeutycznymi zastosowaniami pól magnetycznych, w szczególności pól małej częstotliwości.

Fizjoterapia ostatnich 20 lat, nadzieje wiąże z wykorzystaniem leczniczych pól magnetycznych bardzo niskiej częstotliwości – ELF_MF(extremely low frequency – magnetic fields).

Początkowo stosowano w celach leczniczych wolnozmienne pole magnetyczne o częstotliwości mniejszej od 100 Hz i indukcji magnetycznej rzędu 0,1 – 20 mT – nadając tej formie leczenia nazwę magnetoterapia.

Jednocześnie podjęto badania nad wykorzystaniem leczniczych pól magnetycznych o znacznie mniejszej indukcji, zbliżonej do indukcji magnetycznej pola ziemskiego, znacznie większej natomiast częstotliwości przebiegu podstawowego, wynoszącej 0- 3000 Hz.
Dla odróżnienia od magnetoterapii, dla tej formy leczenia w polskiej medycynie przyjęto, za autorem prof. Aleksandrem Sieroniem, określenie magnetostymulacja. Nazwa ta wydaje się bardzo trafna, ponieważ dobrze oddaje istotę efektów fizykochemicznych biologicznych stosowania tej terapii.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-03, 22:00    

inny fragment informacji i dyskusji:


Rozpatrując temat magnetostymulacji*, należy pamiętać:
na osiągnięcia tej aparatury pracowały pokolenia naukowców i badaczy.
życie organizmów na ziemi zależne jest od parametrów pola magnetycznego ziemi
efekty lecznicze, stosowania słabych wolnozmiennych pól magnetycznych, są wynikiem pobudzenia mechanizmów regeneracyjnych organizmu
Historia badań nad stosowaniem pól magnetycznych w leczeniu, sięga starożytności, natomiast świadome ich stosowanie w medycynie rozpoczęło się w XIX wieku.
Eksperymenty zastosowania pól magnetycznych przeprowadzano zawsze, jak długo człowiek znał źródła pola magnetycznego.
Wiadomym było, że pola magnetyczne mają wpływ na organizmy żywe. Szczególnie ceniono działanie przeciw bólowe.
Chorzy z problemami krążenia obwodowego odczuwali poprawę, regulowało się ciśnienie krwi, regulowała praca serca. Zauważano wzrost wydolności fizycznej jak i psychicznej.
Uważny poszukiwacz informacji o stosowaniu pól magnetycznych, znajdzie wiele interesujących informacji we wszystkich formacjach kulturowych, posługujących się pismem.
XX-to wieczne oczarowanie medycyną farmakologiczną, zepchnęło magnetoterapię na margines, a farmaceuci w pogoni z zyskiem, próbowali, często z skutkiem zdyskredytować, siłą rzeczy nie poparte wiedzą na odpowiednim poziomie, opisy stosowania i efektów tej terapii.
Rozwój nauki, pojawienie się doskonalszych narzędzi i metod badawczych, spowodował przyspieszenie badań, szczególnie pod koniec XX wieku. Zaczęto rozumieć elektromagnetyczną naturę życia i funkcjonowania organizmów żywych. Bardzo wiele do zrozumienia elektromagnetycznych zjawisk w biologii wniosły prace prof. Sedlaka.
W 1936 r amerykanie wprowadzili do stosowania terapię polami elektromagnetycznymi, rozwijaną i modernizowaną do lat 80 XX, w, kiedy badania pozwoliły na uszczegółowienie teorii i skonstruowanie systemu terapii wolnozmiennymi polami magnetycznymi**, systemu Quantron*.
Quantron* poddany został testom klinicznym w wielu ośrodkach Europy, Azji i Ameryki. Testowe stosowania kliniczne systemu dały olbrzymią ilość materiału badawczego, który z racji ilości i jakości, pozwolił na sformułowanie uogólnionych wniosków i ocen.
Szczególne ilości badań przeprowadzono w ośrodkach włoskich i niemieckich z powodu dużych kontrowersji w środowiskach naukowych na temat możliwości i wpływu pól magnetycznych na organizmy żywe. Prowadzone bardzo szczegółowe badania, przyniosły interesujące wyniki zaskakujące sceptyków. Dyskusje znalazły finał w telewizyjnych debatach, prowadzonych w latach 80-tych XX wieku, w których sceptycy przyznali, że pola magnetyczne mają wpływ na mechanizmy funkcjonalne organizmów żywych. Wyniki badań opublikowane były w około 10 000 prac naukowych(obecnie –podręczniki, książki, ok. 50000 publ).
Efektem badań, było wprowadzenie systemu Quantron(QRS) w połowie lat 90-tych do stosowania klinicznego a następnie domowego.
Uogólnione efekty oddziaływania wolnozmiennych pól magnetycznych:
regulacja ph organizmu
regulacja ciśnienia tętniczego
wzrost przyswajania pożywienia i innych substancji wprowadzanych do organizmu
wzrost stężenia tlenu we krwi(jw.)
regulacyjne zmiany własności reologicznych krwi
regulacja poziomu cholesterolu
- działanie wazodilatacyjne (rozszerzające żyły)
działanie angiogenetyczne (tworzące żyły)
działanie przeciwzapalne
działanie przeciwobrzękowe
działanie kościotwórcze
działanie relaksacyjne
regulacja oddychania tlenowego i beztlenowego
uruchamianie dodatkowych mechanizmów przyswajania cukru przez komórki
aktywizacja procesów energetycznych komórek ATP-ADP (AMPc)
regulacja systemu immunologicznego
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-04, 19:12    

Jednym z pierwszych ściśle naukowych doniesień o stosowaniu pól magnetycznych w medycynie, była opublikowana w 1905 r praca A. von Sarbo (Uniwersytet Budapeszt) pt Klinische Erfahrungen uber den therapeutischen Wert der Elektromagnetischen Behandlung (Kliniczne doświadczenia nad terapeutyczną wartością leczenia elektromagnetycznego). Pierwsza aparatura z świadomie dobranymi polami stosowana była w USA i Związku R. w latach 20 – 30 tych XX w.
Od tego czasu ogłoszono ogromną ilość doniesień naukowych opisujących najróżniejsze zjawiska i efekty związane z oddziaływaniem pól el-mag na żywe organizmy. Szczególnie dynamiczny rozwój w ostatnim 30-to leciu. Część prac badawczych prowadzona jest w ośrodkach militarnych i ich dorobek naukowy publikowany jest w ograniczonym zakresie lub w czasie późniejszym niż odkrycia.
Pomimo zalewu informacji, szereg zagadnień związanych, przedewszystkim z mechanizmami efektów biologicznych nie został- jak dotąd – ściśle poznany i wymaga prowadzenia dalszych prac.
Badania prowadzone w minionym 20-to leciu skoncentrowały się na polach elektromagnetycznych zmiennych i przemiennych o przebiegach w zakresie do około 3000 Hz. Zakres ten określany jest jako wolnozmienny (ELF MF-ekstremly low freqwency magnetic field). Stosowane od lat 50-tych do połowy 80-tych XX w. aparaty do magnetoterapii stosują pola o regulowanej częstotliwościach do 40 Hz o Indukcji pola rzędu miliTesla(mT).

Efekty biologiczne pól magnetycznych mogą być obserwowane na różnych poziomach integracji obejmując:
1. działanie ogólnoustrojowe / sekrecja hormonów/
2. działanie na narządy /np kurczliwość serca/
3. działanie na komórki i tkanki / np procesy transportu błonowego, procesy regeneracyjne/
4. działanie na procesy molekularne i submolekularne/ np aktywacja enzymów łańcucha oddechowego czy zmian konformacji(zmiana kształtu) cząsteczki hemoglobiny podczas transportu tlenu/
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-04, 19:16    

Kolebką nowocześnie pojętej fizykoterapii są ziemie basenu morza Śródziemnego. Grecy i Rzymianie przykładali dużą wagę do leczniczego wpływu naturalnych, fizycznych bodźców przyrody...... Na tym obszarze dokonywano już w starożytności pierwszych zabiegów elektroleczniczych. Źródłem elektryczności były ryby - drętwy, mające zdolność gromadzenia ładunku elektrycznego, przykładane do ciała ludzkiego wywoływały przepływ przez ciało elektryczności. Istota zabiegu nie była wówczas rozumiana w dzisiejszym pojęciu.
W organizmach żywych czynność elektryczna komórek zawana bioelektrycznością spełnia niezmiernie ważną funkcję. Czynność ta jest odpowiedzialna za pobudliwość komórek nerwowych i mięśniowych a ta z kolei za przekazywanie informacji.
Dla zrozumienia procesów bioelektrycznych należy poznać powstawanie potencjałów elektrycznych w materii biologicznej na drodze elektrodowej, dyfuzyjnej, błonowej czy dyferencji stężeniowej.

W średniowieczu nie dbano o higienę, zdrowie, sprawność i estetykę ciała i dlatego na całe stulecia zahamowany został rozwój fizycznych metod leczniczych.
Dopiero około 1600 r Wiliam Gilbert, nadworny lekarz Elżbiety I wydał dzieło o elektryczności statycznej. W Gilbertowi przypisuje się stworzenie słowa "elektryczność" które pochodzi od greckiej nazwy bursztynu - elektron.
Następnym krokiem ku sformułowaniu metod elektrolecznictwa było opisanie w 1791 r przez Luigi Galwaniego efektu skurczu mięśni żaby na skutek przepływu przez nie prądu elektrycznego. Odkrycie przez M. Faradaya w 1831 r zjawiska indukcji elektromagnetycznej pozwoliło w końcu XIX w odkryć J.A.d'Arsoval i N. Tesli prądy wielkiej częstotliwości umożliwiającego R.Zeyneck i F. Nagelschmidt opracowanie diatermii .
Skonstruowanie przez JH Fleminga i L de Foresta lampy elektronowej pozwoliło na zastosowanie w lecznictwie pól elektrycznych i magnetycznych wielkiej częstotliwości.
To tak ku bardzo uproszczonemu przypomnieniu

zast pól magn w medycynie.jpg
Plik ściągnięto 0 raz(y) 145,18 KB

_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-04, 19:42    

garstka informacji o zjawiskach elektrycznych w biofizyce

Rezonans Schumanna to zjawisko powodujące występowanie w naturalnym ziemskim spektrum częstotliwości fal elektromagnetycznych grupy maksimów w zakresie skrajnie niskich częstotliwości (ELF). Występowanie zjawiska ziemskich fal stojących zostało przewidziane matematycznie przez niemieckiego fizyka, Winfrieda Otto Schumanna w 1952 r. [1] Zauważył on, że jonosfera i powierzchnia Ziemi tworzą układ dwóch przewodzących sfer, który zachowuje się jak wnęka rezonansową lub falowodem. Rozwiązując równania Maxwella dla takiego układu określił jego częstotliwości rezonansowe. Maksymalne amplitudy fal (maksima), nazywane częstotliwościami Schumanna występują dla częstotliwości 7.83 Hz oraz dla harmonicznych 14.1, 20.3, 26, 33, 39, 45 Hz, z niewielkimi odchyłkami w zależności od pory dnia. Najwyższe zarejestrowane harmoniczne (ich amplituda maleje wraz z wzrostem częstotliwości) sięgają do zakresu ULF. Źródłem energii dla rezonansu są wyładowania elektryczne, aktywność Słońca, a także sieć energetyczna, której częstotliwość według standardów amerykańskich (60 Hz) pokrywa się z jedną z harmonicznych."
Jeśli rozwinąć od siebie tą informację encyklopedyczną o kilka dodatkowych, istotnych informacji to należałoby napisać .:
Rezonans Schumanna jest najsilniejszym - naturalnym - oddziaływaniem elektromagnetycznym, rejestrowanym za dnia na powierzchni Ziemi. Są to fale elektromagnetyczne, jakie obiegają cały glob ziemski, po każdym wyładowaniu burzowym. Większość wyładowań powstaje w tropikach w pobliżu równika [2][3]. Każde takie wyładowanie oddziałuje na całej powierzchni globu [2][3]. Rozmiary kuli ziemskiej sprawiają, że podstawowe składowe rezonansu Schumanna, mają w/w częstotliwości.

Ilustracja poglądowa istoty zjawiska patrz wyżej rysynek " fig.3"
Jak wynika z pracy D.D. Setmanna [2] naturalne, elektromagnetyczne drgania Schumann'owskie są zależne od wystawienia danej połaci powierzchni kuli ziemskiej na światło i oddziaływanie promieniowania dochodzącego ze strony Słońca [2]. Amplituda rezonansu Schumanna zależy więc od czasu lokalnego miejsca przeprowadzanych pomiarów. Zaczyna ona szybko narastać między godziną 6.00 - 9.00, osiągając maksimum w godzinach 10.00 - 12.00, wysokie wartości (plateau) w godzinach 13.00 - 16.00 i łagodny spadek w godzinach 17.00 - 20.00. W godzinach wieczornych, od 20.00 do czasu wschodu Słońca, amplituda rezonansu Schumanna jest najmniejsza.

Omawiane, naturalne Schumann'owskie drgania eletromagnetyczne są niejako "zagłuszane" i zniekształcane przez wpływ pól eletromagnetycznych, wytwarzanych sztucznie na terenie dużych miast [4]. Okazuje się, że sztuczne pola elektromagnetyczne, powstające głównie w momencie włączania i wyłączania mniejszych lub większych obwodów elektrycznych, także są dragniami niskoczęstotliwościowymi [4]

Niezakłócone, naturalne Schumann'owskie drgania elektromagnetyczne rejestruje się z większą łatwością w niektórych miejscowościach, a nawet odnotowuje się znaczne zmiany w zależności od niewielkich zmian usytuowania miejsca pomiaru [4]. Z tych powodów krakowska grupa radioastronomów i fizyków prowadzi badania w miejscowości Zatwarnica, na obrzeżu Bieszczadzkiego Parku Narodowego ).

Radioastronomowie z obserwatorium Uniwersystetu Jagiellońskiego w Krakowie zwrócili niedawno jednak także uwagę na to, że wykres ( widmo ) mocy - wynik transformacji Fouriera sygnału rezonansu Schumanna w pewnym miejscu pomiaru, rozpatrywany w czasie wykazuje niezwykle intensywne zmiany [5]. Na przestrzeni kilku sekund składowa " ~8 Hz" rezonansu Schumanna doznaje znacznych wahań energii, rzędu 0-20-40%. Dwa, trzy razy w takim przedziale czasu energia narasta jednak czterdziestokrotnie. Są to tzw. "ekscesy widma mocy rezonansu Schumanna" [5].

Radioastronomowie krakowscy zaproponowali wyjaśnienie powodów występowania w naturze owych ekscesów energii rezonansu Schumanna. Sądzą oni, że jest to wynik "dopompowania" energii przez fale, jakie tworzą się w wyniku bombardowania "plazmy bez zderzeniowej o niskiej gęstości, uwięzionej przez magnetosferę po dziennej stronie pasa radiacji" przez cząsteczki wysokoenergetyczne, dochodzące od strony Słońca [5].

Bombardowanie obszaru magnetosfery przez cząstki wysokoenergetyczne pobudza także wnękę magnetosfery w sposób mniej regularny w zakresie jeszcze niższych częstotliwości, powodując mikro pulsacje Pc3 i Pc1. Istnieją więc związki pomiędzy chwilową charakterystyką rezonansu Schumanna i mikro pulsacji Pc3 i Pc1 a stanem aktywności Słońca [5].

Jeśli dokonywać pomiarów wszystkich rodzai nisko częstotliwościowych pól elektromagnetycznych właśnie w takich naturalnych warunkach terenowych, kiedy to nie przeszkadzają pola EM wytworzone sztucznie, to rejestrowane są ponadto tzw. mikro pulsacje magnetosferyczne Pc3 i Pc1.

Mikro pulsacje magnetosferyczne Pc3 (skrót od “continuous pulsations”) są długimi ciągami drgań występujących niezbyt regularnie. Rejestruje się je głównie w ciągu dnia. Amplituda tych drgań jest rzędu kilkudziesięciu do kilkuset picoTesli. Częstotliwość drgań zależy od szerokości geograficznej i jest bardzo niska, rzędu ułamków 1Hz.

Mikro pulsacje magnetosferyczne Pc1 to “paczki falowe” o czasie trwania 0.75-2.5 sekundy. Paczki te pojawiają się periodycznie, dość nieregularnie, co 20-40 sekund. Amplituda drgań jest rzędu 5 picoTesli. Mikro pulsacje Pc1 nasilają się o określonych porach dnia. Częstotliwość tych drgań zależy nie tylko od poziomu aktywności słonecznej oraz od szerokości geograficznej.


3. Rezonans Schumanna a EEG

Poddanie zapisu EEG ( zapisu zmian potencjału elektrycznego w czasie, rejestrowanych nad powierzchnią czaszki człowieka ) tzw. transformacji Fouriera wykazuje, iż w uzyskanym w ten sposób, tzw. widmie mocy ( na wykresie domeny ' amplituda - częstotliwość' ) istnieją wyróżniające się składowe alfa1 i alfa2 oraz beta1, beta2 i beta3, odpowiadające mniej więcej w/w częstotliwościom " przeważających składowych " rezonansu Schumanna.

Już od kilkudziesięciu lat prezentowana jest hipoteza [6], [patrz także dowiązanie 4] która sugeruje, że działający na naszym globie, od miliardów już lat, rezonans Schumanna miał wpływ, w procesie ewolucyjnym, na uformowanie się struktur neuronalnych, działających synchronicznie, tak iż nad czaszką rejestrowane są właśnie fale alfa1, alfa2 i beta1 o częstościach ok. 8Hz, 14Hz i 26Hz. Biofizycy z Uniwersytetu Jagielońskiego sądzą, że również działający obecnie rezonans Schumanna przyczynia się do synchronizacji fal alfa zapisu EEG. Poglądowo można to zobrazować poniższym rysunkiem:


Poglądowa prezentacja zależności EEG od Rezonansu Schumanna patrz wyżej rysunek " fig.4".
Wiele prac biofizyków [7][8] przemawia za tezą, iż to komórki tzw. gleju ( ok. 50 % masy mózgu ) mózgu, są " receptorami naturalnych oddziaływań elektromagnetycznych ", między innymi także tych które wynikają ze zmieniających się oddziaływań magnetosfery i zachodzących zmian indukcji pola magnetycznego Ziemi.
4. Piśmiennictwo dotyczące zjawiska rezonansu Schumanna .:
1. Schumann W.O.: Über die strahlungslosen Eigenschwingen einer leitenden Kugel, die von einer Fuftschicht und einer Jonosphärenhülle umgeben ist.
Zeitschrift für Naturforsch., 1952, 7a, 149.
2. Setman D.D., Fraser B.J.: Simulaneous observations of Schumann Resonances in California and Australia. J. Geoph. Res., 1991, 96, 15973.
3. Williams E.R.: The Schumanna Resonance: a global tropical thermometer. Science, 1992, 256, 1184.
4. Kułak A., Mierzwa P.: Pomiary pól elektromagnetycznych ULF w obszarze wielkiego miasta.
Tom streszczeń prac wygłoszonych na VIII Krajowym Sympozjum Nauk Radiowych, Wrocław, 15-16 luty 1996.
5. Kułak A., Michalec A., Zięba S.: Wpływ zjawisk fizycznych w magnetosferze ziemskiej na stan rezonansu Schumanna.
Tom streszczeń prac wygłoszonych na VIII Krajowym Sympozjum Nauk Radiowych, Wrocław, 15-16 luty 1996.
6. Playfair G.L., Hill S.: Cykle nieba. PIW, Warszawa, 1984
7. Golfert F i współpr. Extremely low frequency electromagnetic fields and heat shock can increase microvesicle motility in astrocytes.
Bioelectromagnetics. 2001, 22(2):71-8
8. Banclocha M.: Magnetic storage of information in the human cerebral cortex: a hypothesis for memory.
Int J Neurosci. 2005, 115(3):329
Dowiązania witryn Internetowych dotyczących zjawiska Rezonansu Schumanna .:

1. Badania rezonansu Schumanna na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego [ http://www.oa.uj.edu.pl/~kubisz/indexX.html ]
2. Badania naukowców UJ w Bieszczadach [ http://www.bieszczady.pl/...LFy?newsID=4689 ]
3. Wyniki eksperymentów dotyczących Rezonansu Schumanna - przeprowadzone w Słowacji [ http://147.175.143.11/ ]
4. Rezonans Schumanna a psychobiologia

biofizyka.jpg
Plik ściągnięto 0 raz(y) 199,22 KB

_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-04, 19:54    

Rozmowa z prof. Aleksandrem Sieroniem
prorektorem ds nauki Śląskiej Akademii Medycznej
o leczeniu polem magnetycznym.
1. Świat współczesnej medycyny to tabletki, skalpel chirurga, niekiedy zioła. Pan udowadnia, że czasem można wykorzystać do leczenia pole magnetyczne. Czyli właściwie co?
Całe nasze życie i cywilizacja zanurzone są w polu magnetycznym. To pole to nie tylko promienie gamma, Roentgena, ultrafiolet, światło widzialne i podczerwień, ale też całe spektrum fal niosących informacje radiowe i telewizyjne. Pola elektromagnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości zwane są w medycynie polami magnetycznymi.
Wpływają m. in. na funkcje komórek, przepływ jonów, zużycie tlenu w tkankach.
2. Dlaczego zatem otaczające nas linie wysokiego napięcia, aparaty telefoniczne, odbiorniki telewizyjne i radiowe nie mają tak korzystnego wpływu na zdrowie jak stosowane przez pana urządzenia?
A kto wie, czy nie mają. W ciągu ostatnich stu lat długość życia znakomicie wzrosła. Przypisujemy to słusznie wielu czynnikom: dostępności antybiotyków, lepszej higienie, szczepieniom. Ale w tym samym czasie jesteśmy systematycznie poddawani coraz większemu działaniu różnego rodzaju pól magnetycznych, które do tej pory traktowano tylko negatywnie. Nie tak dawno jeszcze uczeni sądzili, że promieniowanie kosmiczne dochodzące do powierzchni Ziemi jest szkodliwe lub bezwartościowe dla funkcjonowania człowieka. Dziś wiemy, że jest ono ważne dla jego zdrowia.
Być może to, że jesteśmy poddani stałemu działaniu pól magnetycznych, również ma wpływ na dłuższe życie.
3. Dlaczego więc jeszcze tego wpływu nie zbadano?
Przez wiele lat interesowali się tym zagadnieniem głównie ci, którzy uważali, że pola elektromagnetyczne szkodzą. Na badania, które miały udowodnić tę tezę, przeznaczono olbrzymie pieniądze, ale większości zagrożeń nie potwierdzono. 20 lat temu sam prowadziłem badania doświadczalne na zwierzętach. Chodziło o wpływ ekstremalnych pól, które przy bardzo dużych wartościach napięcia i natężenia powodowały negatywne skutki.
Podczas jednego z eksperymentów nagle nastąpiło zwarcie
i badany szczur padł wskutek porażenia prądem o napięciu 20 tys. Voltów. Byłem przekonany, że poniósł śmierć, lecz pozostawiłem go w polu o słabej wartości indukcji magnetycznej(indukcja: gęstość strumienia magnetycznego-jeden z parametrów opisujących pole). Ku mojemu zaskoczeniu, po pewnym czasie zwierzę ożyło! Postanowiłem dociec, co jest tego przyczyną i odtąd zacząłem uważnie badać możliwości zastosowania niskich pól magnetycznych.
4. Nikt na świecie wcześniej nie przyglądał się im pod tym kątem?
Kiedy 140 lat temu James Clerk Maxwell opublikował teorię pola elektromagnetycznego, a Nikola Tesla stworzył potem generatory prądu, pojawiły się pierwsze próby wykorzystania pól magnetycznych w medycynie. Jednak były one pozbawione podstaw naukowych. Jeszcze 20 lat temu naprawdę niewiele na ten temat wiedziano.
5. Co wiadomo dzisiaj?
Pole elektromagnetyczne charakteryzuje się trzema parametrami: wspomnianą już indukcją, częstotliwościami natężeniem pola elektrycznego. Te trzy zmienne decydują o tym, że niektóre pola
o dużej częstotliwości lub energii rzeczywiście mogą nam szkodzić,
a pola o częstotliwości mniejszej niż 50 Hz mają w niektórych przypadkach działanie terapeutyczne.
Traktować wszystkie pola jednakowo to jakby powiedzieć, że choroby leczy tabletka, a nie to, co ona zawiera. By terapia polem mogła być skuteczna, trzeba znaleźć optymalną kombinację wszystkich trzech jego parametrów. Inne wartości służą leczeniu bólu, inne - terapii owrzodzenia podudzi, a jeszcze inne mogą niwelować objawy choroby Parkinsona, cukrzycy lub depresji.
6. Skąd pewność, że pole rzeczywiście ma w tych przypadkach działanie terapeutyczne, a nie jest zwykłym placebo?
Badania przeciwbólowe zmiennych pól magnetycznych wykazaliśmy m.in. w badaniach z tzw. podwójną ślepą próbą, kiedy ani lekarz, ani chory nie wiedzą, z jakiej metody korzystają.
Po odkodowaniu wyników okazało się, że efekt przeciwbólowy utrzymuje się nie tylko w trakcie 14-to dniowej ekspozycji na pole magnetyczne(codziennie 12 minut), ale też - co uważam za ogromny sukces - działanie przeciwbólowe trwa jeszcze przez 2 - 4 tygodnie po zakończeniu działania pola.
7. Czy pacjenci mogą w tym czasie odstawiać leki przeciwbólowe?
Zastosowanie pól magnetycznych, zwłaszcza w chorobach przewlekłych układu kostno-stawowego, może zmniejszyć lub całkowicie zredukować stosowanie tych specyfików.
A pamiętajmy, że na świecie ludzie zużywają rocznie około 55 tys. ton leków przeciwbólowych, głównie niesterydowych leków przeciwzapalnych, które nie pozostają bez negatywnego wpływu na ich zdrowie. Mogą prowadzić m.in. do krwawień z żołądka i dwunastnicy.
8. W jaki sposób pole działa przeciwbólowo?
Udowodniliśmy, że to o niskiej częstotliwości 20 - 40 Hz uruchamia w ośrodkowym układzie nerwowym naturalną kaskadę znieczulającą, gdyż wzmaga wytwarzanie tzw. betaendorfin - substancji nazywanych naturalnymi opiatami, które mają działanie przeciwbólowe. Po zastosowaniu pól stężenie betaendorfin wzrasta, a pacjent mniej odczuwa ból.
9. A jakie są korzyści po zastosowaniu w chorobie Parkinsona?
W amerykańskim czasopiśmie "Bioelectromagnetics" opublikowaliśmy wyniki badań wpływu zmiennych pól magnetycznych na szczury z doświadczalnie wywołanym modelem choroby Parkinsona. U zwierząt zmniejszyła się nadmierna ruchliwość, stały się mniej drażliwe i spokojniejsze. Odpowiada to reakcji ludzi na skuteczne w tej chorobie leczenie.
Nasze obserwacje na zwierzętach umożliwiły wprowadzenie pól magnetycznych jako leczenia wspomagającego u ludzi cierpiących na tę chorobę. Działanie pola daje efekt podobny do leczenia farmakologicznego. Nie potrafię jeszcze odpowiedzieć na pytanie, na czym ten mechanizm polega. Na pewno nie powstaje w mózgu nowa dopamina,(czyli neuroprzekaźnik, syntetyzowany i uwalniany przez neurony ośrodkowego układu nerwowego. W chorobie Parkinsona występuje niedobór dopaminy). Raczej dochodzi do lepszego wykorzystania tej ilości substancji, którą ośrodek nerwowy jeszcze dysponuje.
10. Czy pole magnetyczne działa selektywnie tylko na tkanki chore?
Na zdrowe też działa.
11. Dlaczego ciąża, gruźlica i choroby nowotworowe są przeciwwskazaniem do tej terapii?
W przypadku ciąży - jak zawsze dmuchamy na zimne. Jeśli chodzi o gruźlicę, to prątki Kocha są tlenolubne, zmienne pola magnetyczne poprawiają utlenowanie tkanek. W związku z tym nasze działania byłyby korzystne dla rozwoju prątków gruźlicy.
Wreszcie nowotwory - naukowcy na całym świecie próbują dowiedzieć się, jak zmienne pola magnetyczne wpływają na przebieg procesów nowotworowych. Jednak narazie są to eksperymenty tylko na wyselekcjonowanych liniach komórkowych, a więc bardzo wczesna faza badań. Mój zespół znalazł taką częstotliwość (25 Hz) i indukcję pola (2,4 mT), przy których ginęły znajdujące się w hodowli komórki nowotworowe. Donieśliśmy o tym na łamach pisma "Electromagnetic Biology and Medicine". Jednak nie można z tego jeszcze wyciągać daleko idących wniosków.
12. Dlaczego nie publikuje pan wyników swoich badań w "Nature", "Lancet" lub "New England Journal of Medicine"? Te pisma mają większą renomę.
To prawda. Sądzę jednak, że trzeba jeszcze trochę poczekać
i wydać więcej pieniędzy na badania podstawowe i kliniczne.
Na wiele pytań o mechanizmy działania wolnozmiennych pól magnetycznych na człowieka nie jesteśmy jeszcze w stanie dać klarownej odpowiedzi. Jednak już mogliśmy, m.in. dzięki współfinansowaniu badań przez Komitet Badań Naukowych, wprowadzić, nie tylko w Polsce, nowe metody leczenia wykorzystując te pola. Jest to jednak dziedzina dość hermetyczna i prawdopodobnie w związku z dużym ładunkiem fizyki dość trudno się ją "sprzedaje". Niektórzy wręcz uważają ją za wiedzę tajemną i co absolutnie nieuprawnione - wiążą z bioenergoterapeutami.
13. Bioenergoterapeuci też propagują leczenie polem.
Ale w odróżnieniu od pola magnetycznego, generowanego przez specjalnie skonstruowane aparaty, bioenergoterapia leczy polem wyimaginowanym. Tzw. biopole jest "wytwarzane" przez samych uzdrowicieli i nie ma żadnego związku ze stosowanym przez nas polem magnetycznym. Szarlatani ograniczają się do jednego zdania: mamy pole - i tyle! To może działać na psychikę pacjenta, ale nie na konkretne przemiany w ustroju.
14. Ilu lekarzy w Polsce zna się na magnetostymulacji i je stosuje?
W Bytomskiej klinice leczymy polem magnetycznym około tysiąca pacjentów rocznie. Przyjeżdżają do nas chorzy z całej Polski.
W różnych regionach kraju urządzenia do leczenia polem magnetycznym można znaleźć w placówkach rehabilitacyjnych, ortopedycznych, reumatologicznych, w sanatoriach i gabinetach prywatnych. Według różnych szacunków jest tych aparatów około 5 do 10 tys. Nie są one jednak tak rozreklamowane jak farmaceutyki, bo ich producenci mają nieporównywalnie mniejsze pieniądze na promocję niż firmy farmaceutyczne.
15. Czy nadchodzi czas dominacji fizyki w medycynie?
Nie ma od niej odwrotu. W XIX w. dominowała fitoterapia, czyli leczenie ziołami, w XX w.- farmakoterapia, a w obecnym stuleciu nadszedł czas na metody fizyczne. Do tej pory fizyka, technika
i matematyka były wykorzystywane w diagnostyce, dzięki czemu upowszechniły się badania radiologiczne, ultrasonograficzne, tomografy, rezonans magnetyczny. Jednak na naszych oczach fizyka coraz odważniej wkracza do leczenia. Daje on szansę na poszerzenie oferty terapeutycznej, a w niektórych przypadkach także na zmniejszenie ubocznych skutków działania farmaceutyków. Jestem przekonany, ze wykorzystanie czynników fizycznych i terapii farmakologicznej łącznie przyczyni się do obniżenia kosztów leczenia.

Prof. dr hab.n.med. A.Sieroń kieruje Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej Nowotworów w Bytomiu. Odbył studia na Politechnice Śląskiej, ale zafascynowany problematyką wpływu pól magnetycznych na człowieka ukończył także medycynę. Kierował Katedrą Biofizyki, później jednak wybrał drogę klinicysty. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, balneologii i medycyny fizykalnej. Jako pierwszy w Polsce zajął się terapeutycznym oddziaływaniem pól magnetycznych.
Sportowiec, kaskader, świetnie jeździ konno, dubler wielu znanych postaci filmowych.

fizykoterapia.jpg
Plik ściągnięto 0 raz(y) 248,75 KB

_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-09, 23:56    

Na Uniwersytecie Poznańskim( 2001 rok) opracowano nowoczesne kryterium oceny oddziaływania ELF MF na organizm żywy. Kryterium opiera się na analizie zmian tworzenia a następnie rozpadu ATP(kwas adenozynotrójfosforowy) w wyniku oddziaływania pola magnetycznego na żywą komórkę organizmu.
Wzrost tworzenia a następnie rozpadu ATP wskazuje na większe możliwości energetyczne komórek, tkanek a w efekcie całego organizmu.
Metoda pozwala analizować wpływ ELF MF o różnej strukturze widmowej i różnej indukcji na żywy organizm. Pozwala oceniać szkodliwość pól dla organizmu a z drugiej strony pozwala dobrać parametry pól najbardziej sprzyjające procesom komórkowym.
ATP jest substancją będącą, w uproszczeniu, akumulatorem energetycznym organizmu. W komórkach ulega przemianie energetycznej w wyniku czego organizm zdolny jest do pracy. Przemiana ATP może przebiegać z większymi lub mniejszymi stratami. Oddziaływania o różnych parametrach ELF MF na komórki powoduje wzrost lub spadek sprawności procesu rozpadu ATP na ADP. Wzrost sprawności jest miarą pozytywnego oddziaływania pola na organizm.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-23, 16:30    

Literatura fachowa - książki

Bauer A., Wiecheć M.: "Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych" Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja, 2008.
Fiedor P., Kęcik T., Niechoda Z., Nowakowski M., Otto W., Pirożyński M., Stanowski E.: "Zarys klinicznych zastosowań laserów". Dom Wyd. Ankar, Warszawa 1995.
Mika T., Kasprzak W.:"Fizykoterapia". Wydanie IV uzupełnione. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.
Molski M., Stryła W.:"Fizyka piękna" Wydanie I, Poznań 2007
Opalko K., Sieroń A.:"Zmienne pola magnetyczne w stomatologii i okulistyce" Wydanie I, Alfa-Medica Press. Bielsko-Biała 2009.
Pecyna M.B.: "Wolnozmienne pola magnetyczne w badaniach psychofizjologicznych". Wydawnictwo Akademickie "ŻAK". Warszawa 2001.
Pecyna M.B.: "Wolnozmienne pola magnetyczne w psychoprofilaktyce". Wydawnictwo Akademickie "ŻAK". Warszawa 2002.
Pecyna M.B.: "Psychofizjologiczne spojrzenie na pola magnetyczne niskiej indukcji". Agencja Wydawnicza Medsportpress. Warszawa 2004.
Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: "Magnetoterapia i laseroterapia". Wyd. II poprawione i uzupełnione Śl. AM, Katowice 1994.
Sieroń A.(red.): "Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie.". Wyd. II uzupełnione i poprawione. Alfa-Medica Press. Bielsko-Biała 2002.
Sieroń A., Cieślar G.: "Pola magnetyczne i światło w medycynie i fizjoterapii." Wydanie I, Alfa-Medica Press. Bielsko-Biała 2013.
Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G.: "Fizjoterapia" Wyd. III rozszerzone i uzupełnione. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.
Śliwiński Z., Sieroń A.: "Wielka fizjoterapia" Elsevier & Partner, Wrocław 2014.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-23, 18:01    

Magnetostymulacja, magnetoterapia, światłolecznictwo - podstawy
1. Cieślar G., Sieroń A., Adamek M.: Łączne zastosowanie zmiennych pól magnetycznych i promieniowania laserowego w medycynie. Fizjoterapia. 1994, 2(4), 20-21.
2. Drzazga Z., Sieroń A., Liszka G., Wójcik J.: Pola magnetyczne stosowane w magnetoterapii. Baln. Pol. 1997, 39(3-4), 79-94.
3. Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Domowa terapia z wykorzystaniem zmiennych pól magnetycznych i światła. Rehabilitacja w Praktyce. 2007, 3, 50-52.
4. Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Magnetostymulacja - nowoczesna forma terapii w medycynie i rehabilitacji. Fizjoterapia 2006. 14, 4, 3-8.
5. Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Niektóre praktyczne zalecenia w stosowaniu pól magnetycznych i światła w medycynie fizykalnej. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2007, 4, 284-285.
6. Pasek J., Misiak A., Mucha R., Pasek T., Sieroń A.: Nowe możliwości w fizykoterapii - magnetolaseroterapia. Fizjoterapia Polska. 2008, 1(4), 8, 1-10.
7. Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego w medycynie. Fizjoterapia. 1994, 2(4), 22-24.
8. Sieroń A.: Magnetoterapia - magnetostymulacja. Podstawy cz.I. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 1-2.
9. Sieroń A.: Magnetoterapia - magnetostymulacja. Podstawy cz.II. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 45-46.
10. Sieroń A., Kawczyk-Krupka A.: Komórkowe efekty oddziaływania wolnozmiennych pól magnetycznych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 79-85.
11. Sieroń A., Cieślar G.: Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2000, 6, 87-89.
12. Sieroń A.: Lasery w rehabilitacji. OPM 2005, 11, 42-43.
13. Sieroń A.: Pole magnetyczne w medycynie - stan aktualny. OPM 2005, 5, 55-57
14. Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Lasery w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 2, 26-30.
15. Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Światło w rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 3, 20-23.
16. Sieroń A., Pasek J., Mucha R.: Magnetoterapia. Rehabilitacja w Praktyce. 2006, 3, 29-32.
17. Sieroń A., Pasek J., Mucha R. : Pole magnetyczne i energia światła w medycynie i rehabilitacji - magnetoledoterapia. Baln. Pol. 2007, 69(1)), 1-7.
18. Sieroń A., Pasek J., Mucha R. : Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabilitacja w Praktyce. 2007, 1, 25-27.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-23, 18:06    

Efekty biologiczne - prace doświadczalne
1. Duda D., Sieroń A.: Wpływ magnetostymulacyjnego wolnozmiennego pola na krew in vitro. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2003, 9, 135-139.
2. Jaroszyk F.,Nawrocka H., Warchoł W., Włodarczyk D.: Kinetyka transportu subpopulacji plemników in vitro w zmiennym polu magnetycznym z zakresu ELF. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2004, 10, 91-99.
3. Marcinkowska-Gapińska A., Kowal Piotr.: Próba oceny wpływu magnetostymulacji na obraz termograficzny kończyn górnych. Neuroskop 2009, 11.
4. Nawrocka-Bogusz H., Jaroszyk F.: Wpływ światła czerwonego na wytwarzanie reaktywnych form tlenu przez neutrofile in vitro. XVIII Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków – Zakopane, 28.03 – 01.04 2011, 67-69.
5. Paluszak J., Sosnowski P., Mirkut K.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na aktywność enzymów antyoksydacyjnych we krwi szczura. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1999, 5, 1-5.
6. Pisula A., Jackowska E., Trojańska A., Łazowski J.: Wpływ jednorazowej magnetostymulacji na elektryczną pobudliwość mięśni. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2004, 10, 119-122.
7. Rusak A., Rybak Z.: Czy magnetostymulacja może mieć wpływ na gojenie ran> Badania in vitro. Polim. Med 2013, 43, 3, 147-152.
8. Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Wpływ impulsowych pól magnetycznych stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wydzielanie kortyzolu u ludzi. Med. Pracy. 2003, 54(1), 29-32.
9. Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Wpływ impulsowych pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wydzielanie hormonów tarczycy u ludzi. Med. Pracy. 2003, 54(4), 335-339.
10. Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Skutki biologiczne oddziaływania pól (elektro)magnetycznych niskiej częstotliwości wywierane poprzez ich wpływ na wydzielanie hormonów. Przeg. Lek. 2003, 60, 10, 657-662.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-23, 18:09    

Choroby narządu ruchu
Cieślar G., Rozmus-Kuczia I., Łatka U., Matyszkiewicz B., Krzeszkowiak T., Mrowiec J., Sieroń-Stołtny K., Sieroń A.: Ocena przydatności klinicznej zestawu do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła Viofor JPS System Magnetic & Light Therapy w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów kończyn. Baln. Pol. 2004, 66(3-4), 42-57.
Dobrzyniecka B., Prusek W., Zaremba-Nizioł B., Cieślar G., Sieroń A.: Badanie skuteczności terapeutycznej i tolerancji zastosowania magnetostymulacji systemem Viofor JPS w leczeniu dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Baln. Pol. 2004, 66(3-4), 86-92.
Krukowska J., Woldańska-Okońska M., Jankowska K., Kwiecień-Czerwieniec I., Czernicki J.: Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego Wiadomości Lekarskie 2010, tom 63., 4, 265-275.
Janiszewski M.: Wpływ terapeutycznego systemu magnetostymulacyjnego (MRS 2000) na niektóre wskaźniki biomechaniczne narządu ruchu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 73-75.
Jankowska E., Pietraszkiewicz T., Thannhauser J., Borodulin-Nadzieja L.: Wykorzystanie magnetostymulacji w terapii zespołów bólowych narządu ruchu (badania własne). Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2000, 6, 29-33.
Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Wolnozmienne pole magnetyczne w leczeniu rwy ramiennej (radiculitis brachialis). Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 2, 93-96.
Pasek J., Mucha R., Sieroń A.:Magnetoledoterapia w leczeniu bólu zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 3, 189-191.
Pasek J., Pasek T., Manierak A., Sieroń A.:Magnetoledoterapia w leczeniu martwicznego fragmentu kłykcia bocznego kości udowej – opis przypadku. Chirurgia kolana, Artroskopia, Traumatologia sportowa vol.6, 1, 2009.
Staś-Rzendkowska K., Halejak R., Pyszkowska J.:Magnetostymulacja w medycynie bólu.Twój Mag. Med. 2004, 11, 15-20.
Woldańska-Okońska M., Czernicki J., Hyż M.: Ocena skuteczności przeciwbólowej pól magnetycznych o różnej charakterystyce. Baln. Pol. 1999, 61(1-2), 57-81.
Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Działanie przeciwbólowe pól magnetycznych o różnej charakterystyce. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2002, 8, 5-9.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-23, 18:11    

Ocena skuteczności pola magnetycznego
1. Bąk L., Należyty-Kozak H., Dziewanowski K.: Zastosowanie magnetoterapii u chorych z p.n.n. leczonych w programie powtarzalnych hemodializ. Problemy Lek. 2004, Suplement - VI Krakowskie Dni Dializoterapii 2-4.06.2004.
2. Bryl A., Krauss H., Paluszak J., Kowal P., Sosnowski P., Adamczak A.: Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na leczenie bólu neuropatycznego. Dyskusyjna rola tlenku azotu. Nowiny Lekarskie 2006, 75, 4, 315-320.
3. Ciejka E., Wójtowicz K.:Ocena skuteczności stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowo-wytwórczej stawów obwodowych i kręgosłupa. Baln. Pol. 2009, 53, 3(117), 189-193.
4. Cieślar G., Latos W., Mrowiec J., Sieroń A.: Kliniczna ocena efektywności terapeutycznej magnetostymulacji u chorych z żółciowym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Inż. Biomedyczna 2007, 13, 2, 113-118.
5. Dąbrowski M.P.: Immunotropowe właściwości pól magnetycznych. Kliniczne wykorzystanie immunokorekcyjnego wpływu wolnozmiennego pola magnetycznego Viofor JPS. Pediatr. Med. Rodz. 2005, I (I), 78-83.
6. Janczak Z., Niemierzycka A., Zdrodowska A.: Wpływ magnetoterapii i magnetostymulacji na proces restytucji powysiłkowej. Fizjoterapia Polska 2002, 2, 3, 194-198.
7. Krukowska J., Woldańska-Okońska W., Jankowska K., Kwiecień-Czerwieniec I., Czernicki J.: Ocena skuteczności przeciwbólowej magnetoledoterapii u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Wiad. Lek. 2010, 63, 4, 265-275.
8. Mucha R., Mucha M., Budziosz J., Sieroń A.: Zastosowanie kliniczne pól magnetycznych w synergii ze światłem niskoenergetycznym. Nowiny Lekarskie 2010, 79, 3, 167-172.
9. Mucha-Janota M., Śliwiński Z., Mucha R., Budziosz J., Sieroń A.: Ocena skuteczności skojarzonej terapii wibroakustycznej i magnetostymulacji na ból i ruchomość kręgosłupa kierowców zawodowych z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Medsportpress, 2013, 3(4), vol. 9, 187-196.
10. Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Pola magnetyczne w zachowawczym leczeniu dolegliwości bólowych mnogich zrostów - opis przypadku. Chirurgia Polska 2009,11, 1 32-37.
11. Pasek J., Sieroń A., Nowosad M., Błaziak L.: Wybrane metody fizjoterapeutyczne w leczeniu dysfunkcji mięśni miednicy u kobiet. Rehabilitacja w ginekologii, 2014, 3, 24-27.
12. Sieroń A., Biniszkiewicz T., Sieroń K., Głowacka M., Biniszkiewicz K.: Subiektywna ocena efektów leczniczych słabych pól magnetycznych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 1998, 4, 133-137.
13. Sieroń A., Pasek J., Cieślar G.: Variable magnetic fields in the conservative analgesic treatment of peritoneal adhesions. Przegląd Techniczny 2011, R.87., Nr. 12b, 149-151.
14. Sieroń A., Sieroń-Stołtny K., Biniszkiewicz T., Stanek A., Stołtny T., Biniszkiewicz K.: Analiza skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji Viofor JPS w wybranych jednostkach chorobowych. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 1-8.
15. Sieroń A., Sieroń-Stołtny K., Mrugała-Przybyła B.: Aktualne spojrzenie na stosowanie pól magnetycznych w medycynie. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 147-148.
16. Sieroń A., Cieślar G.: Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w medycynie - 15-letnie badania własne. Wiad. Lek. 2003, 56(9-10), 434-441.
17. Stankiewicz W., Szymański P., Dąbrowski M.P., Witkowski W.: Immunocorrective effects of magnetostimulation administered in patients with thermal injury. Przegląd Techniczny 2009, R.85., Nr. 12, 49-50.
18. Śliwiński Z., Michalak B., Halat B., Kufel W., Kopa M., Kurant B., Wysoczańska M.: Możliwości wykorzystania magnetostymulacji w leczeniu urazu wielonarządowego - prezentacja przypadku. Zgorzelec, 2013.
19. Witkowski W., Stankiewicz W., Dąbrowski M., Szymański P.: Monitorowanie immunologiczne magnetostymulacji w kompleksowym leczeniu oparzeń. Int. Rev. Allergol. Clin, Immunol. 2006, 12, 4 142-146.
20. Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Ocena skuteczności magnetostymulacji w fizjoterapii (badania ankietowe). Wiad. Lek. 2004, 57(1-2) 44-50.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-24, 22:05    

Choroby neurologiczne
1. Brola W., Czernicki J., Opara J., Fudala M., Węgrzyn W.: Zastosowanie magnetostymulacji w zespole zmęczenia u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Rehabilitacja w Praktyce 4/2010
2. Brola W., Czernicki J., Opara J., Fudala M., Węgrzyn W.: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na zmęczenie i wybrane aspekty jakości życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, 2, 182-188.
3. Brola W., Węgrzyn W., Czernicki J.: Magnetostymulacja jako alternatywna metoda objawowego leczenia stwardnienia rozsianego. Wiadomości Medyczne 2001, 1-5.
4. Bryl A., Paluszak J.: Neuralgia nerwu trójdzielnego: leczenie za pomocą pola magnetycznego o niskiej indukcji. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 15-16.
5. Bryl A., Paluszak J., Piątek J., Łabędzka-Gardy M., Krawczyk J.: Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego na zmniejszenie nasilenia objawów somatycznych i poprawę stanu chorych z objawami depresji Nowiny Lekarskie 2004, 73, 4, 263-267.
6. Długosz M., Stasiak-Pietrzak A., Krekora K., Czernicki J.: Pola magnetyczne w diagnostyce, terapii i rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane.Baln. Pol. 2009, 53, 3(117), 182-188.
7. Fibiger W., Starowicz A., Wilk M.: Wpływ magnetostymulacji na jakość życia chorych ze stwardnieniem rozsianym. Fizjoterapia Polska 2010, 10, 3(4), 202-210.
8. Jankowska K., Kaczmarek U., Sołtan E., Filipowski H.: Zastosowanie magnetostymulacji w adaptacji do leczenia stomatologicznego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym - doniesienia wstępne.Roczniki Ann. Acad. Med. Stetin. 2007, 53, SUPPL. 3, 48-52.
9. Jankowska K., Kaczmarek U., Sołtan E., Wrzyszcz-Kowalczyk A., Dobrzyński M.: Ocena skuteczności magnetostymulacji w przygotowaniu do leczenia stomatologicznego młodych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dent. Med. Probl. 2008, 45, 4, 361-368.
10. Jędrzejewski P., Cieślik T., Sieroń A., Przybylek K., Przybylek B.: Oddziaływanie wolnozmiennych pól magnetycznych na tkanki żywe. Inż.Biomat. 2001, 17-19, 30-31.
11. Jędrzejewski P., Cieślik T., Sieroń A.: Zastosowanie kliniczne wolnozmiennych pól magnetycznych - doświadczenia własne. Dent. Med. Probl. 2002, 39, 2, 195-197.
12. Jędrzejewski P., Cieślik T., Sieroń A.: Doświadczenia własne z wykorzystaniem wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu bólu. Inż. Biomat. 2003, 26, 13-17.
13. Kapłun E., Kapłun D., Majcher P., Fatyga M.: Ocena przydatności magnetostymulacji z użyciem aparatu Viofor JPS w usprawnianiu chorych po udarze mózgu. Post. Rehab. 2004, 18, 61.
14. Kowal P., Marcinkowska-Gapińska A.: Próba oceny wpływu terapii zmiennym polem magnetycznym u pacjentów z chorobą naczyniową mózgu. Neuroskop 2005, 7.
15. Kubsik A., Długosz M., Stasiak-Pietrzak A., Klimkiewicz P., Krekora K., Woldańska-Okońska M.: Wpływ magnetostymulacji i promieniowania laserowego na stan funkcjonalny i napięcie mięśni chorych na stwardnienie rozsiane. Acta Balneologica 2012,232-239.
16. Michalak K., Jaroszyk F., Jaśkowski P., Kozubski W.: Badania wpływu zmiennego pola magnetycznego wytworzonego przez magnetostymulator MRS 2000 na chorych z zespołem i chorobą Parkinsona. Baln. Pol. 1999, 61(1-2), 38-56.
17. Opara J., Brus H., Kapko W., Janota J., Janota B., Mehlich K.: Zastosowanie pola magnetycznego w stwardnieniu rozsianym. Rehabilitacja w praktyce 2013, 2, 42-44.
18. Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Zmienne pole magnetyczne w leczeniu depresji lekoopornej. Opis przypadku. Baln. Pol. 2006, 68(4), 235-238.
19. Pasek J., Opara J., Pasek T., Manierak-Pasek A., Sieroń A.: Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym- wyzwanie współczesnej medycyny. Aktualn Neurol, 2009, 9(4), 272-276.
20. Pasek J., Pasek T., Sieroń A.: Magnetolaseroterapia wspomagająca leczenie półpaśca. Opis przypadku. Baln. Pol. 2008, 50(3), 221-224.
21. Pasek J., Pasek T., Kniażewska M., Obuchowicz A., Sieroń A.: Magnetostymulacja w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego. Neurol. Dziec. 2008, 34(17) 71-74.
22. Pecyna M.B., Murawski P.: Stan relaksacji organizmu ludzkiego w badaniach magnetoencefalograficznych. Zdrowie Publ. 2000, 60, 273-278.
23. Pecyna M.B.: Magnetostymulacja a koncentracja uwagi mierzona systemem CapScan EEG/EMG. Fizjoterapia Polska 2001, 1, 4, 418-420.
24. Sadowska L., Mazurek B.: Stosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych (magnetostymulacja Viofor JPS) u małych dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Post. Rehab. 2004, 18, 69.
25. Sadowska L., Mysłek-Prucnal M., Choińska A.M., Mazur A.:Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych i przeglądu literatury przedmiotu. Przeg. Med. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009, 1, 8-30.
26. Sieroń A., Cieślar G., Matuszczyk J., Żmudziński J.: Próba wykorzystania zmiennego pola magnetycznego w objawowym leczeniu stwardnienia rozsianego. Pol. Tyg. Lek. 1996, 51(6-9), 113-115.
27. Sieroń A., Hese T.R., Sobiś J., Cieślar G.: Ocena skuteczności terapeutycznej słabych zmiennych pól magnetycznych o niskiej wartości indukcji u chorych z zaburzeniami depresyjnymi. Psych. Pol. 2004, 38, 2, 217-225.
28. Sieroń A., Jędrzejewska A., Dobosiewicz K., Czubak J., Mucha R., Flak M., Dyner-Jama I., Szota M., Czernicki K., Liska A., Durmała J. Magnetostymulacja z jonowym rezonansem cyklotronowym jako nowa metoda wspomagająca leczenie powikłań neurologicznych przy złamaniach. Neurol. Dziec. 2007, 16(31), 1-5.
29. Sieroń A., Obuchowicz A., Bilska A., Żmudzińska-Kitczak J., Białek-Kaleta J., Małecka A., Sieroń-Stołtny K., Walentek T., Ciesiółka A.: Zastosowanie wolnozmiennych pól magnetycznych w leczeniu 4-letniego chłopca z encefalopatią niedotleniowo-niedokrwienną. Baln. Pol. 2004, 66(1-2), 73-77.
30. Sieroń A., Obuchowicz A., Jakubowska D., Żmudzińska-Kitczak J., Pietrzak J., Urban K., Kniażewska M., Sieroń-Stołtny K., Mrugała-Przybyła B., Szyguła S.: Zastosowanie pola magnetycznego w leczeniu obwodowego porażenia nerwu twarzowego u dzieci - opis przypadków. Baln. Pol. 2004, 66(1-2), 58-63.
31. Szatałow W.G., Pierieponowa E.K., Dubowcewa N.W., Jakubowski C.A.: Magnitoterapia słabym pieremiennym magnitnym polem u dietjej s dieckim centralnym paraliczom s spauzowaniem aparata "Viofor JPS". Dietskaja i padrostkowaja rielbilitacja, 2003,1, 24-27.
32. Woldańska-Okońska M., Czernicki J.: Zastosowanie pola magnetycznego w rehabilitacji chorych po udarze mózgu. Fizjoterapia. 1998, 6(3), 6-8.
33. Woldańska-Okońska M., Czernicki J., Ostrzyżek A.: Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wyniki rehabilitacji pacjentów po udarach mózgu. Post. Rehab. 2004, 18, 82.
34. Woldańska-Okońska M., Czernicki J. : Wpływ pól magnetycznych niskiej częstotliwości stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji na wyniki rehabilitacji chorych po niedokrwiennych udarach mózgu. Przegląd Lekarski 2007, 64, 2.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-24, 22:06    

Choroby układu krążenia
1. Cieślar G., Nowak M., Kawecki M., Glinka M., Sieroń A.: Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w leczeniu ran. Leczenie Ran. 2005, 2(4), 99-106.
2. Marcinkowska-Gapińska A., Kowal P.: Próba oceny wpływu magnetostymulacji na obraz termograficzny kończyn górnych. Neuroskop, 2009, 11, 37-40.
3. Marcinowski D., Kubiak S.: Wpływ pola magnetycznego generowanego przez MRS 2000 na wybrane parametry fizjologiczne, metaboliczne i regulację autonomiczną układu krążenia podczas leczenia uzdrowiskowego. Baln. Pol. 1998, 40(3-4), 18-22.
4. Miecznik A., Czernicki J., Krukowska J.: Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistniejącą chorobą nadciśnieniową. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2001, 7, 9-13.
5. Pasek J., Cieślar G., Stanek A., Pasek T., Sieroń A.: Health resort treatment - a new chance for the treatment of vessel diseases?. Leczenie uzdrowiskowe - nowa metoda leczenia chorób naczyń? Acta Angiol 2010 Via Medica, 16, 3, 99-113.
6. Pasek J., Mucha R., Sieroń A.: Owrzodzenie podudzi: leczenie za pomocą stymulacji magnetycznej skojarzonej z wysokoenergetycznymi diodami LED. Opis przypadku. Acta Bio-Opt. Inf. Med. 2006, 1, 15-17.
7. Pasek J., Mucha R., Gmyrek J., Sieroń A.: Wpływ wolnozmiennego pola magnetycznego systemu Viofor JPS na zachowanie się parametrów ciśnienia tętniczego krwi osób z nadciśnieniem tętniczym. Baln. Pol. 2006, 68(2), 95-100.
8. Serafin P., Marcinowski D., Jurczyk J., Serafin Z.: Wpływ magnetostymulacji na zmiany stężenia wybranych elektrolitów u pacjentów z czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Baln. Pol. 1998,40(3-4), 13-17.
9. Sieroń A., Glinka M.: Wpływ niskozmiennych pól magnetycznych na proces gojenia się ran. Baln. Pol. 1999, 61(1-2),75-81.
10. Sieroń A., Stanek A., Cieślar G., Kawczyk-Krupka A., Pasek Jarosław., Mucha R.: Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych i światła w leczeniu guzków krwawniczych odbytu.Przegląd Flebologiczny 2008, 16(1) 5-9.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 118
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2020-01-25, 16:42    

Choroby narządu wzroku *
1. Hadław-Durska K., Łaszkowska-Płóciennik T., Długosz M., Goś R., Czernicki J.: Wpływ magnetostymulacji stosowanej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego na ciśnienie wewnątrzgałkowe. Mag. Lekarza Okulisty 2008, 2(4).
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: