Na tym forum można dyskutować o naturalnych metodach wspomagania leczenia wszelkiego rodzaju schorzeń i przypadłości, łącznie z rakiem czy AIDS.
Rejestracja / Register  Zaloguj / Login  Galeria  Czat  Mapa Google  
Szukaj Użytkownicy 
Portal partnerski: Dołącz do Vivy, ratuj zwierzęta, promuj wegetarianizm - nie zwlekaj!Odpowiedz do tematu
Poprzedni temat :: Następny temat
Ciproneks (wiele nazw handlowych) - fluorochinolony
Autor Wiadomość
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 63
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2019-10-19, 16:53    Ciproneks (wiele nazw handlowych) - fluorochinolony

Ponieważ Tomakin scharakteryzował moje teksty w jednym z postów (bardzo za to przepraszam jako początkujący) jako wynikające z mej niewiedzy , ponawiam w odrębnym:
piszę i w sprawie z pogranicza biochemii i farmacji i medycyny, jednocześnie zaniepokojony rozwojem problemu rozwijającego się i obserwowanego wśród naszych znajomych i postronnych osób. Pragnę także przestrzec przed bezkrytycznym stosowaniem tzw leków.
Około 3 lata temu moja żona Henia trafiła do szpitala w związku z bólami dróg moczowych. Ostatecznie zapisano jej antybiotyk „Cipronex” (fluorochinolony).
Po pewnym czasie (około ½ roku) zaczęła tracić na wadze, pojawiły się bóle mięśni, stawów itp. Ponieważ zbiegło się to z nabyciem ogródka działkowego, więc kojarzyliśmy problemy z zwiększonym wysiłkiem. Henia zdecydowała się (2017/2018) na zabiegi masażu, masażystka zwróciła uwagę na „zlepienie mięśni”. Konsultacje lekarzy nie ustaliły przyczyny dolegliwości. W miarę upływu czasu dolegliwości pogłębiały się, olbrzymie trudności w poruszaniu się, w chodzeniu, wejściu po schodach, …… dramat….
W lutym 2018 roku czytając książkę dr Marka Sircusa „Leczenie magnezem – metoda przezskórna” gdzie na stronie 17 znalazła doniesienie medyka George’a Eby’ego na temat spustoszenia jakie uczyniła u jego córki antybiotykoterapia środkiem specjalnej grupy fluorochinolonów noszącym nazwę „Cyproneks”,
Okazało się, że w wśród naszych znajomych jest kilka osób z podobnymi problemami (wręcz nie mogących wyjść z mieszkania), które w przeszłości poddane zostały „terapii” ciproneksem. Ponieważ, by wykluczyć przyczynę, Henia poddała się zleconym przez lekarzy rtg kręgosłupa i miednicy, podczas oczekiwania na rtg, pod gabinetem spotkała człowieka, który okazało się „brał” cipo i rozmowa pozwoliła mu na skojarzenie jego problemów (olbrzymie bóle mięśni, trudności w poruszaniu) z przedmiotowym antybiotykiem. Mąż znajomej fryzjerki (50cio latek) brał cipro i jest kaleką.
Jak zagłębić się w internet, okazuje się że fluorochinolony sąt podmiotem olbrzymiej ilości doniesień, że służby medyczne na tzw zachodzie zgłosiły krytyczne uwagi, zrozumieliśmy że „Cipro” zostało mocno ograniczonee, natomiast w Polsce jego stosowanie kwitnie, . Na facebooku jest strona osób poszkodowanych przez cipro(setki osób). https://www.facebook.com/groups/785081024892381/
Podstawowym problemem stosowania cipro są często negatywne objawy bardzo długo po zastosowaniu, stąd nikt ich nie kojarzy z ciproterapią. Dotychczas podczas wędrówek po gabinetach, żona spotkała także lekarzy, którzy po rozmowie skojarzyli stosowanie "Cipo" w przeszłości. Z opinii medyków z którymi "konsultowała" swoje problemy wynika, że żaden z nich nie zna procedur pozwalających zdiagnozowanie "zatrucia" Cipro, a także nie zna procedur leczenia. Pytam, czy pan Tomakin mógłby pochylić się nad zagadnieniem, pozdrawiam
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 63
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2019-10-19, 17:01    

pozwalam sobie na zamieszczenie oceny fluorochinolonów przez osobę poszkodowaną tymi antybiotykami i udzielająca odpowiedzi przed Komisją badającą zagadnienie. Tekst jest po angielsku i został przetłumaczony przez googletranslator:
Jaroslaw Linka


1) What is your view on the role of quinolones and fluoroquinolones in the treatment of infections? 
Fluoroquinolone (FQs) antibiotics are currently one of the most frequently prescribed drugs in Europe and play a very important role in treatment for bacterial infections, such as pneumonia, sinusitis, bronchitis, urinary tract infections, as well as for prostatitis. However, FQs are extremely toxic, have high potentials for adverse effects (AE) and associated with potentially long-lasting, frequently permanent, serious sides effects. Adverse reactions (ADRs) are often delayed for some weeks or months after cessation of FQs drug therapy, which makes it extremely difficult to make a correct medical diagnosis and apply symptomatic treatment. They belong to the group of broad-spectrum antibiotics, effective for both gram-positive and gram-negative bacteria. FQs employ their antibacterial effect by preventing bacterial DNA from unwinding and duplicating through inhibition of their topoisomerase and gyrase, which differentiate them from other common antibacterial agents. This mechanism places them closer to chemotherapy drugs then other antibiotics, which mostly interfere with specific steps in homeostatic cell wall biosynthesis. As a result of this broad-spectrum and misunderstanding of their safety profile, doctors in Europe consider them as a safe treatment option and prescribe them even as an empirical first line antibiotics therapy. This is leading to an overuse of FQs, and in consequence tens of thousands of people suffer by them each year, yet nearly all those damages remain misdiagnose or undiagnosed. Patients after FQs ADRs frequently are diagnosed as having Lyme disease, multiple sclerosis, neuropathies of every kind, lupus, rheumatoid diseases and most often fibromyalgia. Only a handful of doctors are aware of a devastating effects of FQs. The rest are uninformed and often deny the existence of fluoroquinolone associated disability (FQAD).
==
1) Jakie jest Pana zdanie na temat roli chinolonów i fluorochinolonów w leczeniu zakażeń?
Antybiotyki fluorochinolowe (FQ) są obecnie jednym z najczęściej przepisywanych leków w Europie i odgrywają bardzo ważną rolę w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, infekcje dróg moczowych, a także zapalenie gruczołu krokowego. Jednak FQ są niezwykle toksyczne, mają wysoki potencjał niepożądanych efektów (AE) i wiążą się z potencjalnie długotrwałymi, często stałymi, poważnymi efektami ubocznymi. Działania niepożądane (ADR) są często opóźnione przez kilka tygodni lub miesięcy po zaprzestaniu terapii lekami FQ, co bardzo utrudnia dokonanie prawidłowej diagnozy medycznej i zastosowanie leczenia objawowego. Należą one do grupy antybiotyków o szerokim spektrum działania, skutecznych zarówno dla bakterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. FQ stosują swoje działanie antybakteryjne, zapobiegając odwijaniu się bakteryjnego DNA i duplikacji poprzez hamowanie ich topoizomerazy i gyrazy, co odróżnia je od innych powszechnych środków przeciwbakteryjnych. Mechanizm ten przybliża je do leków stosowanych w chemioterapii, a następnie innych antybiotyków, które w większości przeszkadzają w specyficznych etapach biosyntezy homeostatycznej ściany komórkowej. W wyniku tego szerokiego spektrum i niezrozumienia ich profilu bezpieczeństwa, lekarze w Europie uważają je za bezpieczną opcję leczenia i przepisują je nawet jako empiryczną terapię antybiotykową pierwszego rzutu. Prowadzi to do nadużywania FQ, aw konsekwencji dziesiątki tysięcy ludzi cierpią z tego powodu każdego roku, ale prawie wszystkie te uszkodzenia pozostają błędne lub nierozpoznane. Pacjenci po FQs ADR często zdiagnozowano jako cierpiących na chorobę z Lyme, stwardnienie rozsiane, neuropatie wszelkiego rodzaju, toczeń, choroby reumatoidalne i najczęściej fibromialgię. Tylko garstka lekarzy zdaje sobie sprawę z niszczących skutków FQ. Reszta jest niedoinformowana i często zaprzecza istnieniu niepełnosprawności związanej z fluorochinolonem (FQAD)

2) What is your view of the risks associated with quinolone and fluoroquinolone use?
According to the latest research and available literature, FQs toxicity results from many causes, including the formation of reactive oxygen species, and generation of oxidative stress damage of the mitochondrial DNA, as well as from the chelation of metals and a change in gene expression. These mechanisms explain the reason why FQs are often reported, to cause permanent and serious sides effects to: tendon, muscles, joints, nerves and other organs. Other long-lasting problems involve the cardiovascular system (QT interval prolongation), musculoskeletal system disorders (arthropathy, muscle weakness, joint pain and swelling), chronic fatigue and diabetes mellitus. Moreover, FQs have recently been discovered to induce delayed adverse neuropsychiatric effects including dizziness, sleep disturbance, anxiety, suicidal thoughts, hallucinations, psychosis, depression and recurrent mania. All the side effects should be mentioned on the patient info label, especially including psychiatric and potential delayed mitochondrial toxicity (like mitochondrial DNA depletion and mutations.)
===
2) Jaki jest twój pogląd na ryzyko związane z używaniem chinolonu i fluorochinolonu?
Zgodnie z najnowszymi badaniami i dostępną literaturą, toksyczność FQ wynika z wielu przyczyn, w tym z tworzenia reaktywnych form tlenu i generowania stresu oksydacyjnego, uszkodzenia mitochondrialnego DNA, a także z chelatowania metali i zmiany w ekspresji genów. Mechanizmy te wyjaśniają przyczynę częstego zgłaszania częstości występowania FQ, powodując trwałe i poważne skutki uboczne: ścięgna, mięśnie, stawy, nerwy i inne narządy. Inne długotrwałe problemy dotyczą układu sercowo-naczyniowego (wydłużenie odstępu QT), zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego (artropatia, osłabienie mięśni, ból stawów i obrzęk), przewlekłego zmęczenia i cukrzycy. Co więcej, niedawno odkryto, że FQ wywołują opóźnione niekorzystne efekty neuropsychiatryczne, w tym zawroty głowy, zaburzenia snu, lęki, myśli samobójcze, halucynacje, psychozy, depresję i nawracającą manię. Wszystkie skutki uboczne powinny być wymienione na etykiecie informacyjnej pacjenta, w tym zwłaszcza psychiatrycznej i potencjalnie opóźnionej toksyczności mitochondrialnej (np. Mitochondrialnego zubożenia DNA i mutacji).

3) In your opinion, what further measures could be taken to optimise the safe use of quinolones and fluoroquinolones?
The overuse of FQs and the growing number of reports on ADRs often leading to the fluoroquinolone associated disability (FQAD) is the main reason to avoid FQs when other safer alternatives are available. FQs should only be used as the last resort, exclusively in a hospital, by a well trained specialist. Unfortunately routine blood and urine tests are generally non-contributory to diagnoses of FQ's ADR or FQAD, so specific molecular and genetic tests should be provided as quickly as possible. Special studies are necessary to find genetic factors underling susceptibility and the genotypes predisposing to ADRs. Multicenter clinical trials on long-lasting FQAD in large groups of patients are also required. Immediately, the basic guidelines and standard treatment methods for ADR and FQAD should be developed. This can't be left to desperate patients and only several aware doctors who try to help them, like it was in my case. After one year of visiting numerous clinics in Poland, Germany, China, and USA I have finally found doctors, who were willing to help me and are aware of the FQ toxicity syndrome. Based on published data analysis and subsequent empirical searching, an individualised treatment plan was developed, which significantly reduced or even reversed some of my damage caused by Levofloxacine. Although, after three years  my quality of life is better, a lot of environmental factors can induce intermittent episodes of symptoms. I am still suffering from chronic fatigue, Achilles and other tendons tendinopathy, multilevel degenerative disc disease, peripheral and small fibre neuropathy, uncommon food sensitivities, muscle weakness and headaches. A Review of currently available knowledge of possible ways to treat of FQAD, inspired by my case, was published last year in the Oxidative Medicine and Cellular Longevity under the title: "Treatment of the Fluoroquinolone-Associated Disability: The Pathobiochehemical Implications"
I hope that a PRAC meeting will set new restrictions for FQs and new procedures of their use only in hospitals, under long-term supervision and as a last resort treatment. Limited action from EMA such as just copying FDA's warning from June 26, 2016 will probably keep the current status quo for their use and spreading of their devastating delayed side effects, what we can still observe with the growing number of cases of FQAD from the United States.
===
3) Jakie Państwa zdaniem dalsze środki można by podjąć, aby zoptymalizować bezpieczne stosowanie chinolonów i fluorochinolonów?
Nadużywanie FQ i rosnąca liczba zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych często prowadzących do niepełnosprawności związanej z fluorochinolonem (FQAD) jest głównym powodem uniknięcia FQs, gdy dostępne są inne bezpieczniejsze alternatywy. FQ powinny być stosowane tylko w ostateczności, wyłącznie w szpitalu, przez dobrze wyszkolonego specjalistę. Niestety, rutynowe badania krwi i moczu nie są zwykle związane z diagnozami ADR FQAD lub FQAD FQAD, więc specyficzne testy molekularne i genetyczne powinny być dostarczone tak szybko, jak to możliwe. Potrzebne są specjalne badania, aby znaleźć podatność na czynniki genetyczne i genotypy predysponujące do ADR. Wymagane są również wieloośrodkowe badania kliniczne dotyczące długotrwałej FQAD w dużych grupach pacjentów. Natychmiast należy opracować podstawowe wytyczne i standardowe metody leczenia ADR i FQAD. Nie można tego pozostawić zdesperowanym pacjentom i tylko kilku świadomym lekarzom, którzy próbują im pomóc, tak jak to było w moim przypadku. Po roku odwiedzania licznych klinik w Polsce, Niemczech, Chinach i USA, w końcu znalazłem lekarzy, którzy byli gotowi pomóc mi i są świadomi zespołu toksyczności FQ. Na podstawie opublikowanej analizy danych i późniejszych poszukiwań empirycznych opracowano zindywidualizowany plan leczenia, który znacznie zmniejszył lub nawet odwrócił część moich uszkodzeń spowodowanych lewofloksacyną. Chociaż po trzech latach jakość mojego życia jest lepsza, wiele czynników środowiskowych może wywoływać sporadyczne epizody objawów. Nadal cierpię na przewlekłe zmęczenie, ścięgna Achillesa i innych ścięgien, wielopoziomową chorobę zwyrodnieniową dysku, neuropatię obwodową i małą włóknistość, niezbyt częste wrażliwości pokarmowe, osłabienie mięśni i bóle głowy. Przegląd aktualnie dostępnej wiedzy na temat możliwych sposobów leczenia FQAD, zainspirowany moim przypadkiem, został opublikowany w ubiegłym roku w Oxidative Medicine and Cellular Longevity pod tytułem: "Leczenie związanej z fluorochinolonem niepełnosprawności: implikacje związane z patobiochemią"
Mam nadzieję, że spotkanie PRAC ustanowi nowe ograniczenia dla FQ i nowych procedur ich stosowania tylko w szpitalach, pod nadzorem długoterminowym i jako leczenie w ostateczności. Ograniczone działania ze strony EMA, takie jak kopiowanie ostrzeżeń FDA z 26 czerwca 2016 r. Prawdopodobnie utrzymają obecny status quo w zakresie ich wykorzystania i rozprzestrzeniania się ich niszczących opóźnionych skutków ubocznych, co nadal możemy zaobserwować wraz z rosnącą liczbą przypadków FQAD ze Stanów Zjednoczonych Stany Zjednoczone.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 63
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2019-10-19, 17:12    

Public Hearing on quinolone and fluoroquinolone antibiotics
Wysłuchanie publiczne na temat antybiotyków chinolonowych i fluorochinolonowych
https://www.youtube.com/watch?v=1vao8o5NGUc

wystąpienie Jarosława minuta 1:24:05
 
     
subzero

Dołączył: 30 Wrz 2013
Posty: 575
Wysłany: 2019-10-19, 17:49    

Następny, który próbuje być tak mądry jak tomakin, ale nie ma tego talentu.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 63
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2019-10-19, 21:16    

subzero napisał/a:
Następny, który próbuje być tak mądry jak tomakin, ale nie ma tego talentu.

Tomakin to tylko człowiek i jak pisze o sobie (poczytaj) niema praktyki leczniczej a jedynie "porównuje" logiczność doniesień wirtuału (internetu). Ja jestem z wykształcenia technicznego i wykorzystuję nabyte w szkołach umiejętności w tym czytanie ze zrozumieniem. Tutaj relacjonuję problemy zdrowotne
w mej rodzinie, uzupełniając o uzyskane informacje ze środowiska osób poszkodowanych (setki tysięcy poszkodowanych, do tego stopnia że powyższe wystąpienie przed Komisją). Jak ktoś mądry spuentował "pukajcie ...." więc "pytajcie a odpowiedź uzyskacie" co czynię. Tu praca badawcza....
https://biuletyn-zdrowia.pl/pl/archiwum/nr-4-fluorochinolony
 
     
tomakin
Administrator


Dołączył: 03 Lut 2007
Posty: 15433
Wysłany: 2019-10-24, 03:34    

Nie chodziło o to, czy cipro może czy nie może namieszać - bo wiadomo, że może. Chodziło o wciskanie choremu człowiekowi tej jednej rzeczy, o której akurat przeczytałeś w internecie i teraz wszędzie ją widzisz.
_________________
Pomogłem? Kliknij i też coś zrób dla innych!

http://zdrowiej.vegie.pl/viewtopic.php?t=5093
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 63
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2019-11-12, 23:15    

tomakin napisał/a:
Nie chodziło o to, czy cipro może czy nie może namieszać - bo wiadomo, że może. Chodziło o wciskanie choremu człowiekowi tej jednej rzeczy, o której akurat przeczytałeś w internecie i teraz wszędzie ją widzisz.

Informację o fluorochinolonach podaję gdyż jest to obecnie najczęściej ordynowany antybiotyk. Wynika to z bioskuteczności, oczywiście na ulotce są szczegółowe informacje o skutkach ubocznych, ale kto czyta i stosuje się do zapisów? gdy przy reklamie leków w tv, każdy z nas wyrecytuje znaną regułkę ........ Znajomy aptekarz podał, że w okresie jesienno-zimowym sprzedaje co najmniej 100 opakowań tygodniowo. jak napisałem, objawy negatywne pojawiają się późno, bywa po kilku miesiącach. Ostatnie ostrzeżenie FDA jest z połowy 2019 roku.
Przerażający jest brak procedur potwierdzających zatrucie oraz procedur leczenia. Z doświadczeń osób poszkodowanych, często młodych osób, wynika że praktycznie stają się KALEKAMI !!!!!
Biuletyn nr 4

https://biuletyn-zdrowia.pl/pl/archiwum/nr-4-fluorochinolony

Sprawność detoksykacji zależy w dużej mierze od stanu narządów biorących w niej udział, a w szczególności od pracy wątroby. Ale czy byłeś świadomy, że istnieją antybiotyki, które mogą kumulować się w organizmie latami i powodować dotkliwe skutki uboczne nawet po upływie...dekady? To teraz czytaj uważnie. Badania i obserwacje kliniczne wskazują na wysoką i nieodwracalną toksyczność antybiotyków z grupy Fluorochinolonów w przypadku podania dawki skumulowanej w postaci kilku serii terapeutycznych w nie za długim okresie czasu (np 1-2 lata) lub jednej przedłużonej serii lub serii o podwyższonej dawce. Oto lista antybiotyków z tej grupy
Ciprofloksacyna:
Nazwy handlowe: Cipronex, Cetraxal, Ciloxan, Ciphin, Ciprinol, Ciprobay, Ciprofloxacin, Cipropol, Proxacin
Norfloxacyna:
Nazwy handlowe: Nolicin, Norsept, Chibroxin
Levofloxacyna:
Nazwy handlowe: Levalox, Levofloxacin, Levoxa, Oftaquix, Oroflocina, Tavanic, Xyvelam
Moksyfloxacyna:
Nazwy handlowe: Floxamic, Avelox, Floxitrat,Moloxin, Monafox, Vigamox
Ofloxacyna:
Nazwy handlowe: Floxal, Oflodinex, Ofloxacin, Ofloxamed, Tarivid

Pefloxacin:
Nazwy handlowe: Abactal
Wysoka toksyczność wynika z faktu, że inicjują one powolne, systematyczne, postępujące uszkadzanie mitochondriów, czyli fabryk energii.
Większość ludzi, która zażyła Fluorochinolony nawet nie jest świadoma, że ich ogólna witalność zmniejszyła się o 5-10%, zrzucają to na karb choroby, z którą się mierzą...
 U niektórych spadek witalności może sięgać nawet 50-80%, przy czym w zdecydowanej większości rozwija się to powoli w ciągu kilku miesięcy/lat po zażyciu serii.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
Ostatnio zmieniony przez bandrzej 2019-11-12, 23:28, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 63
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2019-11-12, 23:22    

https://www.collective-ev...nG54Bq01Rae7ezM
Choroba w Zatoce Perskiej związana z antybiotykami Cipro
googletłumacz

fragment
Amerykańska publikacja wojskowa, The Air Force Times , sprawiła, że ​​ofiary syndromu toksyczności fluorochinolonu („ Floxies ”) krzyczą od lat - że choroba w Zatoce Perskiej jest związana z Cipro. W artykule zatytułowanym „ Nowe ostrzeżenia FDA dotyczące Cipro mogą wiązać się z chorobą wojenną w Zatoce Perskiej ”, zauważono, że aktualizacja etykiet ostrzegawczych wszystkich antybiotyków fluorochinolonowych z sierpnia 2013 r. Stwierdzająca, że ​​PERMANENTNA neuropatia obwodowa jest możliwym niekorzystnym skutkiem, skłoniła The Air Force Times, aby nawiązać połączenie.
Cywile cierpiący na zespół toksyczności fluorochinolonu (niepożądana reakcja na fluorochinolon - Cipro / Ciprofloxacin, Levaquin / Lewofloksacyna, Avelox / Moxifloxacin, Floxin / Ofloksacyna i inni) od lat zauważają podobieństwa między chorobą w Zatoce Perskiej a zespołem toksyczności fluorochinolonu. Jest prawdopodobne, że jest prawdopodobne, że są jednym w tym samym.
Symptomy
VA definiuje Choroba Gulf War jako „przewlekłe, niewyjaśnione objawy istniejących na okres 6 miesięcy lub więcej”, które są co najmniej dziesięć procent wyłączającą. Definicja przypadku CDC z Chorobami Gulf War „wymaga przewlekłych objawów w dwóch z trzech domen zmęczenia, poznawczo-nastroju i mięśniowo-szkieletowego.”
Zespół toksyczności fluorochinolonu jest przewlekłą, niewyjaśnioną chorobą z objawami trwającymi od miesięcy, lat lub, jak zauważa zaktualizowana etykieta ostrzegawcza , na stałe. Objawy zespołu toksyczności fluorochinolonu są zbyt liczne, aby je wymienić, ale pobieżne spojrzenie na etykietę ostrzegawczą dla Cipro / Ciprofloxacin powie, że skutki ............. farmacja jest zdolna do zastosowania każdego "myka" by jak najdłużej utrzymywać sprawę "pod dywanem"
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
bandrzej 

Wiek: 76
Dołączył: 16 Paź 2019
Posty: 63
Skąd: Muchobór
Wysłany: 2019-11-12, 23:23    

ciąg dalszy .....
https://www.militarytimes...iF2wNee0bBCUPk0

googletłumacz
Nowe ostrzeżenia FDA dotyczące Cipro mogą wiązać się z chorobą związaną z wojną w Zatoce Perskiej 1 listopada 2013
fragment
030402-N-5362A-004 Southern, Irak (2 kwietnia 2003) - sierżant US Army. Mark Phiffer stoi na straży w pobliżu płonącego szybu naftowego na polach naftowych Rumaylah w południowym Iraku. Siły koalicyjne z powodzeniem zabezpieczyły południowe pola naftowe dla ekonomicznej przyszłości narodu irackiego i są w trakcie gaszenia płonących studni, które zostały podpalone na wczesnych etapach operacji Iraqi Freedom. Operacja Iraqi Freedom to wielonarodowa koalicja mająca na celu wyzwolenie narodu irackiego, wyeliminowanie irackiej broni masowego rażenia i zakończenie reżimu Saddama Husseina. Zdjęcie amerykańskiej marynarki wojennej autorstwa Mateusza fotografa 1. klasy Arlo K. Abrahamson. (WYDANY)

źródło GAIA pakiet: Sx_MilitaryTimes_M6201310311010018_5675.zip Klucz pochodzenia: Sx_MilitaryTimes_M6201310311010018 zaimportowany w piątek 8 stycznia 18:18:12 2016
W czasie wojny w Zatoce Perskiej w latach 1990-91 ówczesny marynarka wojenna David Ridenhour często borykał się z oddziałami w 1 Batalionie, 5 Marines, aby zabrać ich leki - środek przeciw nerwom, pirydostygmina, bromek i kolejna pigułka, nowa na rynku, aby zapobiec wąglikowi.
Ridenhour je zabrał. I chociaż nie obwinia on całkowicie swoich objawów choroby w Zatoce Perskiej za leki, chciał dowiedzieć się, że ubiegłego lata Agencja ds. Żywności i Leków zaostrzyła ostrzeżenia dotyczące Ciprofloksacyny lub Cipro, mówiąc, że silny antybiotyk może wywołać silny, a czasem trwały nerw uszkodzić.
Ridenhour ma to uszkodzenie, znane jako neuropatia obwodowa, która objawia się mrowieniem i drętwieniem kończyn.
„Powiedzieli nam, żebyśmy zaczęli przyjmować Cipro i nie wiedziałem, po co to jest” - powiedział. „Ale wyraźnie pamiętam, że powiedziano mi, że to zapobieganie wąglikowi. Do tego czasu, o ile mi wiadomo, wąglik był chorobą owiec”.
Dobrze udokumentowano, że Departament Obrony zgromadził 30 milionów dawek Cipro podczas wojny w Zatoce Perskiej, a 150 000 żołnierzy otrzymało szczepionki przeciw wąglikowi, aby zapobiec infekcji. Ale mniej znane jest to, że podczas Operacji Pustynna Tarcza i Pustynna Burza niektórzy żołnierze faktycznie zabrali Cipro w oczekiwaniu na atak wąglika.
Zgodnie z dokumentami Marine Corps członkowie I Marine Expeditionary Force w pobliżu Jubayl, Shaikh Isa i Bahrain International Airport i innych miejsc przyjęli Cipro przez tydzień lub dłużej jako profilaktycznie - chociaż nie zatwierdzono go do zapobiegania lub leczenia wąglika.
Ta zgoda FDA nie nadejdzie jeszcze przez dziewięć lat.
„Nocne koszmary sprawiają, że czuję, że pomogłem zatruć facetów w moim urządzeniu” - powiedział Ridenhour w niedawnym wywiadzie dla Military Times.
Potężne antybiotyki
Cipro i inne fluorochinolony - w tym Levaquin, Avelox i inne leki o nazwie „flox” w ich nazwach - są silnymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi stosowanymi w leczeniu poważnych zakażeń bakteryjnych.
Ale wraz z potencją pojawia się litania środków ostrożności, ostrzeżeń i skutków ubocznych - informacje, które członkowie służby i ich rodziny powinni rozważyć, kiedy są przepisywane te leki, lub kiedy proszą o leczenie rutynowych zakażeń.
W 2008 r. FDA dodała do fluorochinolonów ostrzeżenie - najpoważniejsze ostrzeżenie - zauważając, że mogą one powodować zapalenie ścięgna i zerwanie ścięgna. W 2011 r. Agencja dodała drugie ostrzeżenie w pudełku, mówiąc, że leki mogą pogorszyć objawy miastenii.
I chociaż ostatnie ostrzeżenie dotyczące neuropatii obwodowej nie jest najostrzejszym alarmem, jest alarmujące. Według FDA, uszkodzenie nerwów „może wystąpić wkrótce po przyjęciu tych leków i może stać się trwałe” i nie ma związku z poziomami dawkowania.
Ostrzeżenie dotyczy zarówno leków doustnych, jak i podawanych przez wstrzyknięcie.
„Początek neuropatii obwodowej po rozpoczęciu terapii fluorochinolonami był szybki, często w ciągu kilku dni. U niektórych pacjentów objawy utrzymywały się przez ponad rok, pomimo przerwania leczenia fluorochinolonem”, podaje FDA.
W 2011 r. 23 miliony pacjentów otrzymało recepty w USA na Cipro i inne fluorochinolony, w tym 294 069 recept wydanych w placówkach Departamentu Obrony. W latach 2009–2012 w obiektach leczenia wojskowego rozprowadzono łącznie 1,2 miliona recept na fluorochinolony.
_________________
Mam wykształcenie techniczne, znam biologię, chemię, fizykę na tyle by rozumieć treści nauk przyrodniczych. Szkoły przygotowały mnie do czytania, słuchania z zrozumieniem.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do: